Započala výstavba nadzemních podlaží

Po dokončení základové desky bytového domu pokračuje výstavba vyzdíváním vnitřních příček v podzemních podlažích (sklepy, technické místnosti). V nadzemní části se již pracuje na svislých konstrukcích, a to jak vnějších, tak vnitřních nosných zdí.

 


Zároveň byla dokončena základová deska budoucích townhousů. Pracovníci zhotovitele také pokračují v pracích na přeložce trafostanice.